Kartläggning och Utredning

Kartläggning och utredning

Ibland krävs det en utredning, eller en kartläggning kring livssituationen. Detta för att få en vägledning kring vilka resurser, behov och svårigheter man har som individ. Det underlättar också planeringen för framtiden då målen kan bli realistiska och verkliga.

På Fribo har vi tillgång till specialistpsykolog, psykiatriläkare och pedagogiskt utbildad personal för att kunna utreda och kartlägga.