Fribo Nova (Servicebostad LSS)

Vem bor på Fribo Nova?

På Fribo Nova bor man om man rätt till LSS stöd enligt 9 § 9 18-40 år och har behov av en egen lägenhet med tillgång till personalstöd. Det finns personal tillgänglig dygnet runt, även på natten i form av sovande beredskap. LSS 9 § 9. Dessa servicebostäder är finns samlade i vårt gemensamma trapphus, men de finns också utlokaliserade i närheten på området Öxnehaga, alltifrån behovsanpassning. På markplanet i trapphuset finns en gemensam lägenhet som också är personalbas. På Fribo har vi idag sex platser, men vi planerar för en utökning. Målgrupp enligt IVO-tillståndet är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller lindrigt begåvningsmässiga funktionsnedsättningar enligt 1 § LSS (personkrets 1).

Att få möjlighet att leva ett gott liv

Målet med boende på Fribo Nova är att man ska få möjlighet genom stöd att kunna leva ett gott liv på samma villkor som andra i samhället. Även om man har en funktionsvariation som kan vara begränsande för livsföringen så kan personalstöd och vägledning bidra till en ökad delaktighet i samhället, till möjlighet att kunna ha en livskvalitet, att kunna känna meningsfullhet. På Fribo Nova har man möjligheten att både ha en självständighet med egen lägenhet och anpassningar i boendesituationen, men man har också möjlighet till gemensamma aktiviteter tillsammans med personal och andra boende. Man har möjligheten till att kunna dela måltider med andra, eller bara kunna fika eller bara prata med andra. Att få hjälp att normalisera livssituationen så långt som möjligt med stöd kring arbete/sysselsättning/skola, få stöd i att skapa fungerande strukturer, en fungerande kommunikation och så vidare. Syftet är alltid en strävan efter ett gott liv.

Att få känna delaktighet och meningsfullhet

Att känna delaktighet och meningsfullhet i tillvaron är viktiga delar i en helhet. På Fribo Nova betonar vi vikten av att vårda det egna nätverket med släktingar och positiva relationer med vänner. Ibland finns det också behov av att ta del av gemenskapen med andra som bor på Fribo och därför erbjuder vi möjligheten till olika aktiviteter tillsammans med både personal och boenden, ibland bara på egen hand individuellt med enbart personal. Detta sker och planeras utifrån behov. Det kan handla om vardagsutflykter, fika, ta en lunch, att spela bowling, filmkvällar, resor, gemensamma måltider etcetera. Det kan också handla om att prova på nya aktiviteter utanför Fribo i föreningslivet på orten. Att vara tillsammans kan leda till ett vidgat kontaktnätverk och en större känsla av delaktighet.

Adress och kontaktuppgifter

Kohagsgatan 30
561 49 Huskvarna
036-xx xx xx

Bruno Forselius, föreståndare
Tfn 073-752 82 76
bruno@fribo.se

Mikael Grammatico, arbetsledare/samordnare
Tfn 076-045 72 10
mikael@fribo.se