Att värna kvalitet

Att värna kvalitet är en omtanke

För att säkerställa att Fribos verksamhet alltid håller högsta möjliga kvalitet utvärderas kontinuerligt våra insatser och behandlingsresultat. Att arbeta utifrån ett ledningssystem med ständig förbättring och utveckling är en kontinuerlig process som pågår ständigt.

Verksamhetens mål och insatser dokumenteras och utvärderas löpande. Att ha en hög grad av integritet mot våra boende är viktigt för oss, tillsammans med en hög rättsäkerhet i dokumentationen.

Fribos allra viktigaste tillgång och resurs är vår personal. Att främja trivsel, välmående och kompetens hos vår personal är en viktig förutsättning för att våra boende ska ha det bra. Fribos personalgrupp består av en blandning av både manligt och kvinnligt, en etnisk mångfald och en blandning av personer med olika bakgrund och personligheter. Personaler fungerar som positiva vuxna förebilder och återspeglar och representerar därmed hur samhället i övrigt ser ut. De flesta i personalgruppen är utbildade behandlingspedagoger, men det finns också utbildningsbakgrund inom psykologi, socionom, skötare, filosofi, pedagogik etc.

På Fribo har vi personalbemanning dygnet runt. Det finns också personal i beredskap för att ytterligare säkerställa en trygghet. Vi har ett god samverka med lokalt med bostadsbolag, polis, sjukvård etc. Allt för att den som bor hos oss ska känna en hög grad av trygghet och få en tillit till vuxenvärlden.

Lång och beprövad erfarenhet

Fribo har funnits sedan 1992 och startade som en avknoppning från dåvarande AMI-S, där man arbetade med yrkesvägledning och yrkesträning. Många hade behov av mer omfattande stöd på flera livsområden för att få tillvaron att fungera. Fribo blev ett alternativ och en möjlighet. Alltsedan dess har Fribos arbetsmodell i grunden varit att se till hela människans behov.