Hälsa och friskvård

Hälsa, välbefinnande och friskvård

På Fribo arbetar vi utifrån ett salutogent perspektiv. Det betyder att vi har fokus på friskvård och en normalisering av vardagslivet. Det som tillhör sjukvård tar man del av utanför Fribo. Däremot är det viktigt att man kan få hjälp med att göra sjukvårdskontakter tillgängliga, att få vägledning och stöd kring hur man ska gå till väga, att få möjlighet till personalstöd i kontakter med sjukvården, att få hjälp med hur man ska hantera och hämta ut mediciner etc. Att vi arbetar utifrån ett friskvårdsperspektiv avser både fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Den som bor på Fribo erbjuds träningsmöjligheter med personal. Det kan vara på gym, i simhall, badminton eller liknande. En god fysisk hälsa bidrar till ett välbefinnande som påverkar även hur man mår psykiskt.

Vi arbetar också aktivt med att skapa dagliga rutiner kring måltider, samt att förmedla vikten av måltidens innehåll, både socialt och näringsmässigt. Personal kan också erbjuda hjälp med matlagning, inköp, att skapa struktur för att säkerställa kosten. Man kan också vid behov ta del av Fribos gemensamma måltider i syfte att säkerställa en fungerande kostsituation.