Fribo Cura (LSS)

Vem bor på Fribo Cura?

På Fribo Cura bor man om man har någon form av psykiskt eller intellektuellt funktionshinder som berättigar till LSS-stöd i enlighet med personkrets 1,3. Om detta behov av stöd är så pass omfattande att man inte klarar sin livssituation på egen hand, eller att man begränsas i sin livsföring på ett sätt där man inte kan leva som andra människor så är Fribo Cura ett boende där det finns personal dygnet runt och kan förmedla hjälp och stöd.

Intentionen är att man ska få möjligheten att leva ett gott liv som alla andra i samhället, att man ska få hjälp med vardagsbestyr, men även få möjligheten att leva ett rikt liv med intressen, kultur, föreningsliv, aktiviteter och liknande. Precis som i all Fribos verksamhet är grunden ett gott bemötande, delaktighet, motivationsstöd, samtalsstöd, medicinskt stöd, få rätt sjukvård tillgängliggjord, vägledning etc.

Boende i egen lägenhet och gemensamlokal

På Fribo Cura bor man i en egen lägenhet i trapphusmodell. Personal- och gemenskapslägenheten finns på markplan. Där finns utrymme för gemensamma aktiviteter, måltider, att träffas och mötas, att få känna en hemmiljö där man bara kan få vara i lugn och ro. Man betalar sin egen hyra och har sin egen lägenhet, och får tillgång till personalstöd på alla livets olika vardagliga områden.